Phone (022) 420 3368 ext. 109 ||

Follow Us

  /  Fakultas   /  Fakultas Syariah   /  Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

Website : http://syariah.unisba.ac.id/

Hukum Ekonomi Syariah
Muamalah Program Studi Lembaga Hukum Ekonomi Syariah , berdiri tahun 2002, status Terakreditasi “B” BAN-PT No. 10/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012.

Tujuan Pendidikan
1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai komitmen tinggi pada cita-cita
     ke-Islaman,
2. Menghasilkan temuan baru dalam Ilmu Syari’ah sesuai perkembangan masyarakat,
3. Menghasilkan lulusan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan tugas di bidang syari’ah.

Kompetensi Lulusan
Muamalah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  Syariah :
a. Menguasai Ilmu Ekonomi baik secara teori maupun praktik,
b. Menguasai dan dapat mempraktikan Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dalam kerangka ekonomi
     syari’ah.