Feb 19, 2018 Last Updated 12:00 AM, Feb 17, 2018

Peradilan Agama

Kategori: Fakultas Syariah
Dilihat: 9955 times

Website : http://syariah.unisba.ac.id/

Peradilan Agama
Program Studi Peradilan Agama berdiri tahun 1958, status Terakreditasi "B" BAN-PT No. 006/BAN-PT/Ak-XIII/S1/VI/2010, Tertanggal 11 Juni 2010.

Tujuan Pendidikan
1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai komitmen tinggi pada cita-cita
     ke-Islaman,
2. Menghasilkan temuan baru dalam Ilmu Syari'ah sesuai perkembangan masyarakat,
3. Menghasilkan lulusan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan tugas di bidang syari'ah.

Kompetensi Lulusan
Program Studi Peradilan Agama / Al-Ahwal Syakh Shiyyah :
a. Menguasai hukum tentang Sengketa Ekonomi Syari'ah
b. Menguasai tentang Peradilan Agama di Indonesia
c. Menguasai Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam
d. Menguasai Hukum Keluarga Islam.