Nov 24, 2017 Last Updated 9:43 AM, Nov 22, 2017

Keuangan Dan Perbankan Syariah

Kategori: Fakultas Syariah
Dilihat: 16564 times

Website : http://syariah.unisba.ac.id/

Keuangan & Perbankan Syariah
Muamalah Program Studi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah, berdiri tahun 2002, status Terakreditasi "B" BAN-PT No. 10/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012.

Tujuan Pendidikan
1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai komitmen tinggi pada cita-cita
     ke-Islaman,
2. Menghasilkan temuan baru dalam Ilmu Syari'ah sesuai perkembangan masyarakat,
3. Menghasilkan lulusan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan tugas di bidang syari'ah.

Kompetensi Lulusan
Muamalah Program Studi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah :
a. Menguasai Ilmu Ekonomi baik secara teori maupun praktik,
b. Menguasai dan dapat mempraktikan Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya dalam kerangka ekonomi
     syari'ah.