Phone (022) 420 3368 ext. 109 ||

Follow Us

  /  Fakultas   /  Fakultas Syariah

Website : http://syariah.unisba.ac.id/ Hukum Ekonomi Syariah Muamalah Program Studi Lembaga Hukum Ekonomi Syariah , berdiri tahun 2002, status Terakreditasi "B" BAN-PT No.  1112/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017, tahun 2017. Tujuan Pendidikan 1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai komitmen tinggi pada cita-cita ke-Islaman, 2. Menghasilkan temuan baru dalam Ilmu Syari'ah sesuai perkembangan masyarakat, 3. Menghasilkan lulusan yang dapat dijadikan panutan dalam

Website : http://syariah.unisba.ac.id/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Program Studi Hukum Keluarga Islam berdiri tahun 1958, status Terakreditasi "B" 118/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015, tahun 2015. Tujuan Pendidikan 1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya dan mempunyai komitmen tinggi pada cita-cita ke-Islaman, 2. Menghasilkan temuan baru dalam Ilmu Syari'ah sesuai perkembangan masyarakat, 3. Menghasilkan lulusan yang dapat dijadikan panutan dalam menjalankan tugas